Ostale usluge

U sklopu svog proizvodnog programa Dalekovod proizvodnja d.o.o. obavlja sljedeće radove i usluge:

- strojna obrada metala
- toplinska obrada metala
- toplinsko rezanje metala
- lijevanje obojenih metala
- izrada alata i naprava
- antikorozivna zaštita čelika postupkom vrućeg cinčanja i bojanjem

vrh stranice