Sustavi upravljanja

Dalekovod proizvodnja, kao članica Dalekovod grupe, ima uspostavljene i primijenjene slijedeće sustave upravljanja: Sustav upravljanja kvalitetom, sustav upravljanja okolišem, sustav upravljanja zdravljem i sigurnošću na radu.

Dalekovod d.d. nositelj je certifikata izdanog od strane Bureau Veritas za Sustav upravljanja kvalitetom ISO 9001:2000 i aktivnosti zavarivanja prema zahtjevima EN 729-2 i Sustav upravljanja okolišem ISO 14001:2004, certifikata izdanog od strane RWTÜV za Sustav upravljanja zdravljem i sigurnošću OHSAS 18001, te certifikata za metalne konstrukcije DIN 18800-7:2002 izdan od strane SLV Münhen. Dalekovod Laboratorij je akreditiran prema zahtjevima norme HRN EN ISO/IEC 17025:2007 potvrđen od strane Hrvatske akreditacijske agencije.

Deklaracija o politici održivog razvoja

Naše djelovanje i težnje vezane su uz stvaranje dodane vrijednosti u projektiranju, proizvodnji, montaži i inženjeringu elektroenergetskih, prometnih i telekomunikacijskih objekata na tržištu srednje i jugoistočne Europe, uz punu orijentiranost zadovoljstvu naših klijenata. Naša je misija pružiti potpunu uslugu infrastrukturnim djelatnostima zasnovanu na načelima poslovne izvrsnosti i vrhunske kvalitete.

Kao vodeća tvrtka u Republici Hrvatskoj u opremanju krupnih infrastrukturnih objekata na cestama i željeznici, te u elektroprivredi i telekomunikacijama s vizijom da to bude i u regiji Jugoistočne Europe, svjesni svoje odgovornosti i svoga utjecaja na velik broj poslovnih subjekata i javnost, prihvaćamo i podržavamo principe održivog razvoja kao jedno od svojih strateških opredjeljenja.

Naša poslovna politika i djelatnost promiču održivi razvoj vodeći računa o potrebama današnjeg vremena, a ne dovodeći u pitanje dobrobit budućih naraštaja.

Obvezujemo se da ćemo odgovorno upravljati pitanjima okoliša, putem usvajanja sustava usklađenog s normom ISO 14001:2004., te da ćemo biti u skladu sa zakonskom regulativom i ostalim zahtjevima primjenjivim na područje svog djelovanja, uz korištenje ekološki prihvatljivih tehnologija i procesa.

Održivi razvoj, zaštita okoliša i neprestana briga o zaštiti zdravlja zaposlenika naša su stalna poslovna orijentacija, jer smo svjesni neizbježne povezanosti težnje za gospodarskim rastom s težnjom za zdravim okolišem.

Poticat ćemo unapređenje zaštite okoliša, između ostalog i racionalnim gospodarenjem imovinom i otpadom, te smanjenjem potrošnje prirodnih resursa.

Provodit ćemo trajno informiranje i edukaciju zaposlenika s ciljem unapređenja njihova znanja o okolišu i poticanja veće odgovornosti u zaštiti okoliša. Svi zaposleni odgovorni su učiniti sve kako bi zaštitili sebe, svoje radne kolege, opremu i proizvode.

U javnim nastupima i promotivnim aktivnostima obavještavat ćemo javnost o rezultatima koje smo postigli na području zaštite okoliša i održivog razvoja.
Ova politika je dostupna javnosti.

vrh stranice